15-09-2017

HandbalNL

Vanaf heden is de HandbalNL app de enige en officiële app van het Nederlands Handbal Verbond. In het verleden maakte het NHV gebruik van twee apps: Sportlinked app en handbal.nl-competitie app.
Er is besloten om 1 app te gaan hanteren. De HandbalNL-applicatie is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en Sportlink.  
Het digitaal Wedstrijd Formulier is dus alleen nog te benaderen via deze nieuwe app.
Voor de competitie werken wij alleen nog maar met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Met het invullen van de eindstand in de app, wordt deze direct verwerkt in Sportlink. Mocht de app om een of andere reden niet gebruikt kunnen worden en de papieren versie wordt alsnog ingevuld moet de thuisspelende verenigingen de uitslag ’s avonds alsnog invoeren.

Delen